Прымаўкі і фразеалагізмы:

Па-нашаму

Па-гарадскому

Калі казаць

Бываець, што і варона лапці абуваець

 

 

Гады ў ряды

очень редко

Ты ж у мяне бываеш гады ў ряды

Гріб замыліць

Обиженно надуться

Чаго ты гріб замыліў?

Дышыць — ня спышыцца тяжко дышит, дышит — не надышится Нешта сабака сёння дышыць — ня спышыцца, пряма як парадзіха...

Казе дух(і) выбіваць

заниматься мартышкиным трудом

Каму ў рыла, каму міма

... не всем досталось...

Кату хваста не завяжыць

о человеке не приспособленном к жизни, неумехе

Кідацца вэпсікам

беситься, прыгать как собака бешеная

На гаворку не даецца

И слушать даже не хочет

Прасіла ў председацеля камбайна, дык ён дажа на гаворку не даецца!

На ліцо — яйцо,
а ў галав
е — баўтун

Внешность обманчива (баўтун - испортившееся яйцо, из которого цыплёнок уже не вылупится)

На лубочкі дзярецца

 

Няма тое (такое) крамкі, дзе прадаюцца мамкі

(букв. - Нет такой лавки, где продаются мамки)

Матку жалець нада! Няма тое крамкі, дзе прадаюцца мамкі!

Не даваць вады прамытай

? Держать в чёрном теле \ На голодном пайке ?

 

Не заробіў, а праробіў

 

Нельзя толька штаны чэрез галаву здзець (а ўсё астальное - можна)

 

Ні духа

Наотрез отказаться

Дайце, кажу, камбаіна! А ён ні духа.

Ні ряду, ні паряду

 

Ня гола, дык плеш

Никакой разницы (не всё ли равно?)

Няма чым зуба выкалупаць

Нечего есть
(букв. - нечем зуб выковырять)

Нічогачкі няма - зуба выкалупаць нечым!

Няма табе сасунку!

Ты всё никак не успокоишься!

Падвесць хімара

Напакостить

Перявод грашам

лишняя трата денег

Репку пець

мучиться (с кем-то)

У мітульгу

беспорядочно, хаотично

Сквярецца як сала на скаварадзе

Ворчит, кричит, шипит (букв. - Шкворчит как сало на сковороде)

Ну ча ты сквяресься яка сала на скаварадзе? Няма табе сасунку!

Ці будзець решэта бобу?

Стоит ли овчинка выделки? Будет ли из этого толк?

Ай, ці будзець хоць решэта бобу з тое сяўбы?

Ці ўцёк, ці ня ўцёк —
а паб
ег

 

Як лёду

Ровно (о времени)

Трі часы - як лёду.

Як ліса ад дожджу пад барану хавалася

Как лиса от дождя под борону пряталась

Стань во за дзерева - усё цяплей будзець. Ліса ад дожджу і пад барану хавалася!

Што ты ходзіш,
як М
арка па пеклу!

 

Як рыбы ў муту

 


 

 

 1919 — 2009 © pavel-ambiont.com