Слоўнік:

У адрозненне ад ад стандартнай "літаратурнай" беларускай мовы, некаторыя гукі тут вымаўляюцца па-іншаму. Напрыклад, "ч" не такое цвёрдае, і "р" можа быць мяккім, як у рускай мове. Таму не трэба здзіўляцца, што у тэкстах і слоўніку ёсць спалучэнні "рі", "ре", "рё", "рю".


Па-нашаму

Па-гарадскому

Калі казаць

Аблавушка

Шапка-ушанка

 

Бракавіты

Привередливый

Ты ж у мяне хлопец бракавіты!

Вытуріць

Выгнать, выставить, прогнать

Вытуріць з хаты

Ганіць (заганіць)

нелестно отзываться о чём-то, ком-то

Суседка, чаго эта ты маю дачку ганіш?

Гныпік

Жадина, скряга

Доўгавіды

худощавый (хотя, тут в первую очередь о лице говорится, т.е. "длиннолицый")

Ну ён даўгавіды такі мужчына, сухабразый.

Забажаць

сильно захотеть (чаще - о еде)

Ён забажаў сала. - Ему захотелось сала

Замыліць, замыліцца

обиженно надуться

Ну што ты гріб замыліў?

Злякнуцца

Испугаться (так, что сердце ёкнет)

Я аж злякнулася! - Я аж испугалась!

Зысля

 

Ча ты дзярешся, як зысля?

Камашырка

Платок

Камы

Картофельное пюре (букв. комья)

Карапэт

Карапуз, малыш

Карзюн (карзюк)

Хряк, поросёнок

Карзюноў

употр. в выражении "свіння карзюноў" ("свинья хочет мужской свинской ласки",
"у свиньи течка")

Нешта сьвіння сёння рюхціць ад самага рання - Можа карзюноў?

Карціць

 

Яму аж карціць выпіць! -

Клібіць (клібліць)

Убеждаць, доказывать

Я яму ўсё кліблю, што...

Клякаць (Клякасць)

Слякоть

Лацьве

 

Лётаць

Летать (чаще в перен. смысле: носиться, бегать)

Ча ты лётаеш як жыд шаламшывы? - Чего ты бегаешь как угорелый?

Лоцман
(
мн.ч. - лацманнё)

Лодырь, бездельник

Надазаляцца (Надазыляцца)

надоедать, мозолить глаза

Напріклый

Упрямый, наглый

Нахватош

Наспех, впопыхах

Негаглюш

(от прилаг. "нягеглы")

Ах ты, негаглюш мой!

Неклюшчавый

= нячвідный

Ненаедный

ненасытный

Ну і сьвінню я сабе купіла! Такая ненаедная тварь, што сьвет не відеў!

Нячвідны

= неклюшчавый

Паляй!

Подожди!

Перьхаць

кашлять

Нешта я сёння ўвесь дзень перьхаю.

Пляшка

бутылка

Праперць

прогнать, выгнать

Пріхмыліць

прижать (об ушах)

Нешта кошка вуха пріхмыліла. Баліць наверна.

Прэзентавацца

 

Ну чаго яна сюды прэзентавацца прышла? - Ну что она тут высматривает?

Пуздрё

пузо, брюхо

Во наеў пуздрё! - Во брюхо наел!

Пуцанка
(пац
анка)

девочка-подросток
(ж. род от "пацан")

Пуцаннё
(пацанн
ё)

дети, пацаны
(мн.число от "пацан")

 

Пуцня

"тормоз", медленный и неуклюжий человек

Ён у мяне такій пуцня!

Пырхаць

Прыгать (подпрыгивать)

Ча ты пырхаеш? -Чего ты прыгаешь?

Пяхцерь

увалень, толстяк

Разаряцца

Ругаться на кого-то, кипятиться, психовать, скандалить

Суседка ўчора увесь вечарочак на свайго алкаголіка разарялася.

Разгоўтацца

очухаться (после сна), окончательно проснуться

Ну штой та ты ўсё ніяк не разгоўтаешся? - Ну что ты все никак не проснёшься?

Разряпіць

растолстеть, разжиреть

Ці ты відзела як Максіміха разряпіла? - Ты видела как Максимиха (жена Максима) растолстела?

Раскушаць

распробовать

Дай-ка мне яшчо каўбасы, а то я нешта не раскушала!

Рукастый

не боящийся человека,
ручной (о животном)

Рупіць

Не давать покоя
(о мысли, заботе)

Мне ўсе рупіць гэтая твая паездка. - У меня все не выходит из головы твоя поездка.

Рюхцець

 

Ча ты рюхціш, як карзюк?

Скібка

ломоть (хлеба)

Вазьмі яшчэ скібачку!

Скрылькі

жареная картошка
(от. "скрылёк"=ломтик )

Слізун

 

Сухабразый

 

Упаратаваць (заўпаратаваць)

Противиться (воспротивиться)

Не далі мне камбайна - председацель заўпаратаваў.

Хаменяваць (ханеняваць)

 

Ча ты тут хамянюеш! - Чего ты тут выступаешь (бесишься)!

Хляба

мокрая, дождливая,
слякотная погода

Ці ты відзеў, якая сёння на дваре хляба !

Цеперся (Цеперься)

 

Ну-у, цеперся гэта было! - Ну-у, когда это было!

Ча?

сокращ. форма "чаго"
(= русскому "чё", но отдельно не употребляется)

Чмыхаць

фыркать (чаще в перен.м смысле)

Дзе, кажу, быў? Дык ён як чмыхнуў, як пачаў хаменяваць!

Шаламшывы (Шэламшывы)

 

Шубунякаць
(Шабун
якаць)
шушукаться, сплетничать, болтать А мы во, сядзім з суседкай, шубунякаем...

 

 

 1919 — 2009 © pavel-ambiont.com